CPS övriga kemiprodukter

CPS avfettning koncentrat 1:10/15

För avfettning av screendukar innan direktemulsion eller kapillärfilm läggs på, varvid bästa vidhäftning uppnås.

CPS schablonavskiktning koncentrat 1:20/30

För avskiktning av direktemulsion  och kapillärfilm från screen-dukar, antingen manuellt eller i tvättmaskin.

CPS spöktryckborttagning Typ HV

Avlägsnar rester från färg och emulsion/kapillärfilm vilket hindrar uppkomsten av spökbilder. Lågfrätande vilket motverkar duk-skador.

CPS aktivator Typ G

Används för riktigt svåra spökbilder i kombination med CPS spöktrycksborttagning Typ HV.

CPS Ultra Coat SR-Filler

Lösningsmedelsresistent filler.

CPS Ultra Coat WR-Filler

Vattenresistent filler.

Autotype Blue Filler

Filler för större ytor, tål lösningsmedelbaserade färger och UV-färger.

Autotype Regular Filler

Retuschfiller, tål lösningsmedelbaserade färger och UV-färger.

Säkerhetsdatablad »