CPS rengöringsmedel för eftertvätt med vatten

CPS vaskmedel Typ A6

Är en emulgerande tvättvätska. Kan användas till alla typer av tryckfärger. Låg flyktighet vilket innebär låg förbrukning. Flampunkt 62°C.

CPS vaskmedel Typ A7

Är en emulgerande tvättvätska fri från aromatiska kolväten. Kan användas till alla typer av tryckfärger, speciellt till UV-härdande tryckfärger. Låg flyktighet vilket innebär låg förbrukning och svag-doftande vilket ger bättre arbetsförhållande. Flampunkt 100°C.

CPS vaskmedel Typ K3

Är en emulgerande, snabbverkande tvättvätska. Kan användas till alla typer av tryckfärger, speciellt för icke uthärdade 2-komponentsfärger. Flampunkt 42°C.

Säkerhetsdatablad »