CPS rengöringsmedel

CPS vävöppnare Typ C

Är en alkoholburen vävöppnare fri från solventnafta och xyklohexanon vilket gör den mycket behaglig att arbeta med. Den används för att tvätta ur ramen efter tryckning eller för att öppna upp schablonen efter ett tryckuppehåll. Den har ett snabbt avdunstningstal, god löslighet med alla färgtyper samt en relativ låg lukt. Flampunkt 35°C. Skulle en något bättre löslighet behövas tex. vid användning av 2-komponentsfärg rekommenderas CPS väv-öppnare Typ D eller K2.

CPS vävöppnare Typ C – PDF

CPS vävöppnare Typ D

Är en precis som vävöppnare Typ C alkoholburen, men den har ett något snabbare avdunstningstal, lägre flampunkt, bättre löslighet samt något kraftigare lukt. Flampunkt 34°C.

CPS vävöppnare Typ D – PDF

CPS vävöppnare Typ K2

Har en mycket god löslighet och rekommenderas i de fall där varken Typ C eller D verkar tillfredställande. Den har en ganska stark lukt och klassas något mer hälso- och miljöfarlig. Flampunkt 32°C.

Säkerhetsdatablad »