Screentryckfärger

Vi är återförsäljare av Coates Screen Inks och Sun Chemical som är en av världens största tillverkare av screen- och tampongtryckfärger.

Coates Screen Inks och Sun Chemical har ett komplett program av screentryckfärger för tryck på alla material.

Coates screentryckfärger »

Sun Chemical screentryckfärger »